Naše služby

Naše služby využijete především, pokud hledáte nové zaměstnání nebo uvažujete o jeho změně a nechcete nic ponechat náhodě. Našich služeb lze využít i v případě, že byste chtěli svůj životopis či motivační dopis pouze zaktualizovat.

Vyberte si z níže uvedených služeb právě tu, kterou potřebujete a kterou Vám zpracujeme „na míru“.

Nejste na to sami. Jsme připraveni Vám pomoci. Stačí si vybrat z naší nabídky.

Vytvoření nového životopisu

Vytvoření nového životopisu spočívá ve zpracování zcela nového dokumentu na základě Vámi vyplněného formuláře, který Vám bude zaslán po přijetí odměny na náš účet. Nejlepší způsob, jak vytvořit opravdu kvalitní životopis, je zamyslet se nad tím, v čem jste nejlepší, zmapovat své dosavadní zkušenosti, znalosti, schopnosti a dovednosti, upozornit na vlastnosti, které mohou být pro zaměstnavatele přínosné.

V průběhu vytváření nového životopisu Vás můžeme kontaktovat emailem či telefonicky, abychom si s Vámi ujasnili případné nejasnosti a abychom doladili detaily k Vaší úplné spokojenosti.

Nechte si profesionálně zpracovat zcela nový životopis, který zvýrazní Vaše silné stránky, vystihne Vaši jedinečnost, zkušenosti, hodnotu a přínos pro potencionálního zaměstnavatele.

Životopis od nás bude originální, strukturovaný, srozumitelný, přehledný a precizně zpracovaný, vizuálně atraktivní a bez gramatických a stylistických chyb. Personalisty zaujmete na první pohled.

Nový životopis

999
 • nový životopis „na míru“
 • zpracovaný personalistkou
 • vyhotovení do 4 dnů
 • emailová či telefonická podpora
 • zaslání v MS Wordu a PDF

Úprava stávajícího životopisu

Úprava stávajícího životopisu spočívá v komplexní úpravě již Vámi vytvořeného dokumentu na základě Vámi vyplněného formuláře, který Vám bude zaslán po přijetí odměny na náš účet. Provedeme úpravy jak po stránce obsahové zaměříme se na Vaši dosavadní praxi (zkušenosti, dovednosti, schopnosti a znalosti), upozorníme na Vaše silné stránky, tak po stránce grafické sjednotíme a upravíme vzhled, zkontrolujeme gramatiku a stylistiku. Vše přizpůsobíme vybrané pracovní nabídce tak, abyste potencionálního zaměstnavatele nebo personalistu zaujali.

V průběhu úpravy životopisu Vás můžeme kontaktovat emailem či telefonicky, abychom si s Vámi ujasnili případné nejasnosti a abychom doladili detaily k Vaší úplné spokojenosti.

Nechte si profesionálně upravit životopis, který bude zvýrazňovat Vaše silné stránky, vystihne Vaši jedinečnost, zkušenosti, hodnotu a přínos pro potencionálního zaměstnavatele. 

Upravený životopis od nás bude originální, strukturovaný, srozumitelný, přehledný a precizně zpracovaný, vizuálně atraktivní a bez gramatických a stylistických chyb. Personalisty zaujme na první pohled.

Úprava životopisu

799
 • komplexní úprava životopisu „na míru“
 • upravený personalistkou
 • doplnění informací
 • vyhotovení do 4 dnů
 • emailová či telefonická podpora
 • zaslání v MS Wordu a PDF

Vytvoření motivačního dopisu

Vytvoření motivačního dopisu spočívá ve zpracování zcela nového dokumentu na základě Vámi vyplněného formuláře, který Vám bude zaslán po přijetí odměny na náš účet. Současně Vás také požádáme o zaslání Vašeho aktuálního životopisu (pokud jste si vybrali pouze službu vytvoření motivačního dopisu, abychom motivační dopis mohli upravit tak, aby s ním korespondoval).

V průběhu zpracování motivačního dopisu Vás můžeme kontaktovat emailem či telefonicky, abychom si s Vámi ujasnili případné nejasnosti a abychom doladili detaily k Vaší úplné spokojenosti.

Nechte si profesionálně zpracovat zcela nový motivační dopis, který bude zpracován přímo na míru pro konkrétní pracovní nabídku tak, aby Vás představil a vhodně reprezentoval Váš zájem a motivaci ucházet se o danou pracovní pozici. Kvalitně zpracovaný motivační dopis může srozumitelně a výstižně zdůvodnit potencionálnímu zaměstnavateli, proč právě Vy jste pro jeho pracovní nabídku ten nejlepší a nejvhodnější kandidát a jaký přínos pro něj budete mít. Dobře sestavený motivační dopis přesvědčí potencionálního zaměstnavatele o Vaší skutečné motivaci a zájmu o danou pracovní pozici.

Motivační dopis od nás bude srozumitelný, přehledný a správně strukturovaný, vizuálně atraktivní a bez gramatických a stylistických chyb.

Nový motivační dopis

599
 • vytvoření nového motivačního dopisu
 • zpracovaný personalistkou
 • vyhotovení do 4 dnů
 • emailová či telefonická podpora
 • zaslání v MS Wordu a PDF

Úprava stávajícího motivačního dopisu

Úprava stávajícího motivačního dopisu spočívá v komplexní úpravě Vámi již vytvořeného dokumentu na základě Vámi vyplněného formuláře, který Vám bude zaslán na základě přijetí odměny na náš účet. Současně Vás rovněž požádáme o zaslání Vašeho aktuálního životopisu (pokud jste si vybrali pouze službu úpravu motivačního dopisu, abychom motivační dopis mohli upravit tak, aby s ním korespondoval).

V rámci úprav sjednotíme a upravíme vzhled, na základě Vámi vyplněného formuláře přeformulujeme texty, doplníme informace o potencionálním zaměstnavateli, aby bylo zřejmé, že jste se o něj zajímali a chcete pracovat právě pro něj. Zkontrolujeme a opravíme pravopis a stylistiku, navrhneme, o co motivační dopis doplnit apod.

V průběhu úpravy motivačního dopisu Vás můžeme kontaktovat emailem či telefonicky, abychom si s Vámi ujasnili případné nejasnosti a abychom doladili detaily k Vaší úplné spokojenosti.

Nechte si profesionálně upravit motivační dopis, který bude zpracován přímo na míru pro konkrétní pracovní nabídku tak, aby Vás představil a vhodně prezentoval Váš zájem a motivaci ucházet se o danou pracovní pozici. Kvalitní motivační dopis může srozumitelně a výstižně zdůvodnit potencionálnímu zaměstnavateli, proč právě Vy jste pro jeho pracovní nabídku ten nejlepší a nejvhodnější kandidát a jaký přínos pro něj budete mít. Dobře sestavený motivační dopis přesvědčí potencionálního zaměstnavatele o Vašem skutečném zájmu a motivaci o danou pracovní pozici.

Motivační dopis od nás bude srozumitelný, přehledný a správně strukturovaný, vizuálně atraktivní a bez gramatických a stylistických chyb.

Úprava motivačního dopisu

399
 • komplexní úprava motivačního dopisu
 • upravený personalistkou
 • doplnění informací
 • vyhotovení do 4 dnů
 • emailová či telefonická podpora
 • zaslání v MS Wordu a PDF

Jak si naše služby objednat?

1
Zvolíte si službu, příp. služby.
2
Vyplníte, příp. vložíte potřebné dokumenty a odešlete objednávkový formulář / objednávku. Následně Vám bude zasláno potvrzení o přijetí objednávky a podle pokynů v dalším emailu službu, příp. služby zaplatíte (platba probíhá vždy předem převodem na bankovní účet).
3
Jakmile od Vás obdržíme platbu, budeme Vás vzápětí kontaktovat a domluvíme se na dalších detailech. Vždy Vám k doplnění informací emailem zašleme přehledný formulář, který vyplníte a odešlete nám jej zpět. Jakmile budeme mít od Vás všechny podklady, začneme ihned zpracovávat nebo upravovat Váš životopis či motivační dopis.
4
I v průběhu zpracování nebo úpravy životopisu či motivačního dopisu Vás můžeme ještě kontaktovat emailem či telefonicky, abychom si s Vámi ujasnili případné nejasnosti a abychom doladili další detaily. Je to z důvodu, aby byl Váš životopis nebo motivační dopis naprosto v pořádku.
5
Nově zpracovaný nebo upravený životopis či motivační dopis Vám zašleme do 4 dnů (od obdržení všech požadovaných podkladů) a poprosíme Vás o zpětnou vazbu, zda je takto v pořádku. V případě připomínek životopis nebo motivační dopis upravíme k Vaší úplné spokojenosti.
6
Finální verzi životopisu nebo motivačního dopisu Vám zašleme jak v MS Wordu, tak i v PDF.

Proč nově vytvořený nebo upravený životopis právě od nás?

Prodá Vás

Váš životopis bude Vaší reklamou, která bude prodávat Vaše zkušenosti, znalosti, schopnosti a dovednosti.

Odliší Vás od ostatních

Žádná univerzální šablona, ale autentický životopis, který Vás spolehlivě odliší od ostatních, podtrhne Vaši jedinečnost a hodnotu a upozorní potencionálního zaměstnavatele na Vaše zkušenosti, znalosti, schopnosti a dovednosti.

BUDE „LAHODIT OKU“

Životopis zpracujeme a upravíme tak, aby byl strukturovaný, tedy přehledný, jasný a jednoduchý, a jeho obsah mohl vystoupit, resp. zaujmout na první pohled.

Personalisté denně pročítají desítky životopisů, mohou tak každému z nich věnovat jen málo času.

Zkušený personalista však ví, co hledá, a stačí mu pár vteřin, aby věděl, zda kandidáty pozve k výběrovému rozhovoru, či nikoliv.

Proč nově vytvořený nebo upravený motivační dopis právě od nás?

ZDŮRAZNÍ VÁŠ ZÁJEM

Ukažte svému potenciálnímu zaměstnavateli, že Váš zájem je vážný a skutečný, že máte co nabídnout a pro požadovanou pracovní pozici jste právě Vy tím nejvhodnějším kandidátem. O přijetí nerozhoduje vždy jen dlouholetá praxe, je třeba, aby zaměstnavatel znal Váš potenciál, nadšení, ale i ochotu se dále učit a zlepšovat.

Ušetříte čas

Je důležité zaujmout. Zpravidla na to máte jen pár vteřin, proto je důležité věnovat velkou pozornost tomu, co předkládáte. Připravit kvalitní motivační dopis chce svůj čas. Pokud tuto práci přenecháte nám, tento čas můžete věnovat například přípravě k výběrovému rozhovoru.

BUDE „LAHODIT OKU“

Personalisté mají v oblibě stručné a jasné informace. Vše podstatné je třeba zachytit do několika jasně strukturovaných odstavců. Nemusíte mít obavy, že budou opomenuty některé Vaše úspěchy, můžete je zmínit v rámci výběrového rozhovoru. V první řadě jde o to „padnout personalistům do oka“, zaujmout.

MOTIVAČNÍ DOPIS NENÍ ZBYTEČNOST!

Správně zacílený motivační dopis může být „trefou do černého“. Někteří zaměstnavatelé oceňují práci, kterou jste jeho napsání věnovali, jiní jsou rádi, že se o Vás dozví něco, co se v životopise nepíše, další potěší, že se zajímáte o ně jako zaměstnavatele. Po jeho přečtení musíte vzbudit zájem personalistů, aby Vás chtěli poznat blíž, aby měli pocit, že právě našli toho, koho hledají.

Vytvoření nového nebo úprava stávajícího životopisu

Na co se zaměřujeme při vytváření či úpravě životopisů? Je toho mnoho, ale nejdůležitější jsou dvě základní oblasti. Tou první je přehledný, jasný a poutavý formát bez zbytečných „ozdob“ a zvýraznění, které sice zatraktivní vzhled, ale neupozorní na Vás a na to podstatné, co nabízíte. Tou druhou je obsah, který zachycuje to, co právě personalisté hledají, co je stěžejní pro danou pracovní nabídku, který je současně bez gramatických a stylistických chyb.

Atraktivní vzhled životopisu

Formát dodaného životopisu je to první, čeho si personalisté a Váš potenciální zaměstnavatel všimnou, jeho vzhled je pro ně stejně významný jako jeho obsah. Jinými slovy: na vzhledu záleží! Právě formát životopisu je jedním z nejpodstatnějších faktorů výrazně ovlivňující první a následně i celkový dojem. Proto je velmi důležité, aby Váš životopis udělal příznivý první dojem a zdůraznil Vaše úspěchy a prodal Vaše zkušenosti, znalosti, schopnosti a dovednosti.

Atraktivní vzhled v našem pojetí není formát plný barev, obrázků, „ozdob“ a zvýraznění, naopak usilujeme o jasný přehledný, dobře strukturovaný celek. Pokud bude Váš životopis konzistentní, uděláte na personalistu a potenciálního zaměstnavatele nejen dobrý dojem, ale také jim v životopisu usnadníte orientaci. Logicky pohled spočine déle na těch, které zaujmou a jsou vizuálně příjemnější.

Obsah životopisu

Samozřejmě, že budete potřebovat i kvalitní obsah, kterým se budete prostřednictvím životopisu prezentovat. Ani ten nejpřehlednější a nejvybroušenější životopis nezůstane pro personalistu zajímavý déle než pár vteřin, pokud nebude obsahovat aktuální a podstatné informace. Váš životopis bude pravdivý, zvýrazníme to, co je z našeho pohledu podstatné. Vyzdvihneme, v čem jste výjimeční, a zdůrazníme to, co je v dané pracovní nabídce poptáváno.

Zasílejte tedy vizuálně atraktivní a snadno čitelný dokument. Tím si zajistíte, že jej personalista nezaloží, ale pečlivě pročte a bude mu věnovat pozornost, jakou si zaslouží.

Životopis musí zaujmout a vyčnívat mezi ostatními. Společně takový vytvoříme. Váš životopis bude Vaší reklamou!

Vytvoření nového nebo úprava stávajícího motivačního dopisu

Motivační dopis by měl být nedílnou součástí, pokud se ucházíte o novou pracovní pozici. Zachytí informace, které nejsou součástí životopisu, ale Vy byste je zmínili rádi. Prezentuje Váš zájem o zaměstnavatele i o danou pracovní nabídku. Upozorní na Vás a bude se snažit vyvolat zájem u personalistů, aby Vás pozvali k výběrovému rozhovoru. Při zpracování motivačního dopisu je velmi důležité, aby byl adresný, zaměřený na konkrétní pracovní nabídku pro konkrétní společnost. Jen tak může být účinný.

Atraktivní motivační dopis

Pokud je motivační dopis dobře zpracován, vyvolá u personalistů zájem daného kandidáta poznat. Váš životopis se tak snadno může ocitnout na hromádce životopisů vybraných kandidátů, kteří budou pozváni k výběrovým rozvorům, a to i přesto, že jiný kandidát nabízel třeba i více praxe či lepší vzdělání. Vy však nabízíte zájem a snahu, a to se velmi cení. Dá se předpokládat, že takto budete přistupovat i ke svému novému zaměstnání. U výběrového rozhovoru pak máte možnost prodat vše, co nabízíte. Podstatné je však nezapadnout a mít možnost se k výběrovému pohovoru dostat.

Kdy je důležité přiložit k pracovní nabídce také motivační dopis?

 • Když to zaměstnavatel požaduje.
 • Když je pozvání k výběrovému rozhovoru pro Vás důležité.
 • Když chcete mít náskok před ostatními kandidáty.
 • Když si chcete být jisti, že personalista bude Vašemu životopisu věnovat pozornost.
 • Když je před Vámi pracovní nabídka Vašich snů.
Pokud odpověď na některou z výše uvedených odrážek zní ano, tak neváhejte a oslovte nás. Můžeme Vám pomoci také v případě, když potřebujete pouze zkontrolovat gramatiku či dokument stylisticky upravit. Od nás obdržíte motivační dopis, který personalisté nezaloží, ale naopak je přesvědčí, aby věnovali více pozornosti také Vašemu životopisu. Vzbudí touhu poznat Vás, položit Vám další otázky, začnou si Vás představovat na pozici, o kterou se ucházíte.
 
Motivační dopis musí přesvědčit Vašeho potencionálního zaměstnavatele o Vašem skutečném zájmu a motivaci ucházet se o danou pracovní pozici. Společně takový vytvoříme.

Vaše práce naplní velkou část vašeho života a jediný způsob, jak být skutečně spokojený, je dělat to, co považujete za skvělou práci. A jediný způsob, jak dělat skvělou práci, je milovat to, co děláte. Pokud jste takovou práci ještě nenašli, pokračujte v hledání. Neuspokojujte se. Stejně jako u všech srdcových záležitostí, tak i u práce budete vědět, že je to ta pravá, když ji najdete.“ Steve Jobs

Využijte výhodné kombinace

Nový životopis a motivační dopis

1 399
 • nový životopis „na míru“
 • nový motivační dopis „na míru“
 • zpracované personalistkou
 • vyhotovení do 4 dnů
 • emailová nebo telefonická podpora
 • zaslání v MS Wordu a PDF

Úprava životopisu a motivačního dopisu

999
 • úprava životopisu „na míru“
 • úprava motivačního dopisu „na míru“
 • upravené personalistkou
 • vyhotovení do 4 dnů
 • emailová nebo telefonická podpora
 • zaslání v MS Wordu a PDF